Systemy Lotto

Systemy areo (grupowe)

Systemy grupowe mogą być generowane programem komputerowym Multi Areo.
Gracz wybiera dowolną ilość liczb które będzie obstawiał;
Wybrane liczby przydziela się do grup o tej samej lub różnej liczebności (z możliwością powtarzania się niektórych liczb w grupach lub nie);
Dla utworzonych grup ustala się liczbę skreśleń (mniejszą lub równą ilości liczb przydzielonych do najmniej licznej grupy);
Program Multi Areo generuje dla każdej grupy podsystem złożony ze wszystkich możliwych zakładów dla ustalonej liczby skreśleń a następnie wszystkie podsystemy scala w jeden system z ewentualnym wyeliminowaniem powtarzających się zakładów;
Zarówno wygenerowany system jak również "projekt" złożony z utworzonych grup można zapisać w plikach tekstowych;

Przykład

Dzielimy 80 liczb na 16 zestawów po 5 liczb. Każdy zestaw składa się z 5 liczb parzystych lub 5 liczb nieparzystych. Ustawiamy liczbę skreśleń na 3. Wygenerowany system Areo będzie wówczas rozpisany dla wszystkich zestawów na 16 grup. Każda grupa składać się będzie z 10 zakładów (3 skreślenia z 5 liczb).
Zestaw nr 1 ( 1,3,5,7,9) zostanie rozpisany na grupę złożoną z następujących zakładów:
(1,3,5), (1,3,7), (1,3,9), (1,5,7), (1,5,9), (1,7,9), (3,5,7), (3,5,9), (3,7,9), (5,7,9);
zestaw nr 2 (2,4,6,8,10) na grupę:
(2,4,6), (2,4,8), (2,4,10), (2,6,8), (2,6,10), (2,8,10), (4,6,8), (4,6,10), (4,8,10), (6,8,10);
itd. aż do zestawu nr 16.

Generowanie systemów grupowych umozliwia program Multi Areo.


Powiększ obrazek

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |