Analizy wyników

Korelowanie wyników lotto

Korelacja jest miarą skojarzenia istniejącego między dwoma czynnikami. Prostym przykładem korelacji jest ilość posiadanych pieniędzy i możliwość realizacji określonych zakupów; taki przypadek nazywamy korelacją dodatnią. Korelacja może być również ujemna; przykładem jest ilość wolnego czasu i czasu poświęcanego na pracę. Zwykle, gdy mamy więcej czasu dla siebie - mniej pracujemy.

Miarą korelacji jest jej współczynnik.

Całkowicie dodatnią korelację określamy współczynnikiem 1 (100%), zupełnie zaś ujemną -1 (-100%). Zupełny brak korelacji oznaczamy współczynnikiem 0.

Użytkownicy programu Multi Multi mają do dyspozycji nowe sposoby badania zależności między wynikami kolejnych losowań.

Weźmy np. 100 losowań takich, że w pierwszych 50 losowaniach padła liczba 1 (a w kolejnych 50 nie) oraz, że w pierwszych 50 losowaniach nie padła liczba 2 (a w kolejnych 50 tak). Zauważmy, że wśród 100 omawianych losowań para liczb (1,2) nie padła wcale a więc współczynnik korelacji między jednoczesnym wylosowaniem tych liczb wynosi: -1 (-100%).

W praktyce jest tak, że mimo iż pewne pary liczb często padają ze sobą np. liczby 13 i 78 padły jednocześnie aż 16 razy (najczęściej w pierwszych 100 losowaniach Multi Multi), to liczby te padając również osobno (np. liczba 13 padła jeszcze 20 razy a liczba 78 jeszcze 17 razy sama) wpływają na współczynnik korelacji liczony dla ich jednoczesnego wylosowania. W omawianym przykładzie korelacja między parą (13, 78) wynosi jedynie 18%, podczas gdy największy współczynnik korelacji 36% dla tego samego zakresu losowań przypadł parze (17, 80), która została wylosowana jednocześnie tylko 15 razy (ale w tym wypadku liczba 17 padła tylko 10 razy bez liczby 80 a liczba 80 padła 16 razy bez liczby 17).


Powiększ obrazek

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |