Systemy Lotto

Systemy wagowe

Systemy wagowe są to systemy w których dla każdej obstawianej liczby określamy jej ilość (wagę) wystąpień w systemie. Łatwo zauważyć, że jeżeli wszystkie wagi są równe to system jest skrócony.

Przykład 1

Obstawiamy 10 liczb w Multi Lotku. Dla uproszczenia niech to będą liczby: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Zakładamy 4 skreślenia w zakładzie oraz, że liczby 1, 2, 3 ,4 będą występowały w systemie po 8 razy a liczby 5, 6, 7, 8, 9, 10 po 18 razy.

Tablica wag będzie więc wyglądała następująco:

Liczba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Waga 8 8 8 8 18 18 18 18 18 18

System wygenerowany dla tak ustalonych wag składa się z 35 zakładów.

1, 2, 6, 7,
1, 3, 5, 7,
1, 3, 5, 9,
1, 3, 6, 8,
1, 3, 7, 9,
1, 4, 6, 9,
1, 5, 6, 10,
1, 5, 7, 9,
2, 3, 7, 8,
2, 4, 6, 8,
2, 4, 6, 10,
2, 4, 7, 9,
2, 4, 8, 10,
2, 5, 7, 10,
2, 6, 8, 10,
3, 4, 8, 9,
3, 5, 7, 9,
3, 5, 8, 10,
4, 5, 9, 10,
4, 6, 8, 10,
5, 6, 7, 8,
5, 6, 7, 9,
5, 6, 7, 10,
5, 6, 8, 9,
5, 6, 8, 10,
5, 6, 9, 10,
5, 7, 8, 9,
5, 7, 8, 10,
5, 7, 9, 10,
5, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9,
6, 7, 8, 10,
6, 7, 9, 10,
6, 8, 9, 10,
7, 8, 9, 10,

Przykład 2

Obstawiamy 15 liczb w Multi Lotku. Dla uproszczenia niech to będą liczby: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Zakładamy 5 skreśleń i następującą tablicę wag:

Liczba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Waga 5 5 5 5 5 5 70 35 35 35 35 35 35 35 35

- co daje system składający się z 76 zakładów.

Generowanie systemów wagowych jest możliwe dla dla dowolnie wybraych wag.


Powiększ obrazek

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |